Parabolinstallation, opsætning og justering

Parabolopsætning – placering

For at modtage signaler, skal der være frit udsyn mod sydhimlen. Bor du et sted uden mulighed for dette og uden tilladelse til at opsætte parabolen så den kan få frit udsyn, så kan du desværre ikke modtage satelit tv fra parabol.

Med fri udsigt mod sydhimlen, menes der ikke at du nødvendigvis skal montere parabolantenne meget højt, som det kendes med almindelige tv-antenner. Blot skal parabolens sigtelinie mod satellitten være fri for umiddelbare forhindringer. En enkel regel er, at afstanden til en forhindring (træer el.lignende) skal være dobbelt så stor som højden på forhindringen.

Se illustrationen herunder for et eksempel på hvordan parabol skal placeres i forhold til forhindring.

Parabol placering forhindring

 

Parabol justering

Vind og vejr kan nemt skubbe din parabol ud af kurs.

Den skal ikke rykke sig mange centimenter, før signalet kommer og går eller forsvinder helt.

Vi tilbyder en fast pris på 550 kr. inkl. moms for justering af din parabol,bor du mere end 15 km fra Haslev er der kørsel på 150 kr.

RantzauParabol installation og justering